İzmir Protestan Kilisesi Derneği

Aden'e Dönüş

Online oku - İndir

Kurtuluş Tarihi üzerine vaazlar.

Haber

Amacımız

İzmir Protestan Kilisesi'nin amacı Tanrı'ya tapınmak, O'nun halkını ruhsal açıdan eğitmek, Kurtuluş Müjdesini iman etmeyenlere açıklamak ve inancımızı Kutsal Yazılara göre savunmaktır.

Yetkimiz

İzmir Protestan Kilisesi Derneği iman ve uygulamalar konusunda Kutsal Kitap'ı kendisine rehber alan ve onun gerçeklerine ve öğretilerine önem veren bir kilisedir. Rabbimiz İsa Mesih'in Kilise'nin başı olduğuna (Efesliler 5:23) ve bu kilisenin işlerinin Kutsal Kitap'a göre seçilip atanan ihtiyarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İzmir Protestan Kilisesi Derneği'nin ihtiyarları her zaman Kutsal Kitap'ın yetkisi altındadır.

İzmir Protestan Kilisesi Derneği inanç yönünden bizimle aynı görüşte olan diğer kiliselerle, ortak ilgi alanlarında ve konularda işbirliği yapabilir. İzmir Protestan Kilisesi Derneği, bazı özel durumlarda belirli kiliselerden yardım ve öneri alabilir. İzmir Protestan Kilisesi Derneği'nin dışındaki hiçbir kilisenin, kiliseler birliğinin, temsilciler kurulunun veya mezhep birliğinin kararları İzmir Protestan Kilisesi Derneği'ni bağlayıcı değildir.

İzmir Protestan Kilisesi Derneği'ni bağlayıcı olan T.C. kanunları ve Kutsal Kitap'tır.

İnancımızın Temeli

İnanç, düzen ve ahlak konularındaki tek yetki Kutsal Kitaptır. İzmir Protestan Kilisesi Derneği'nin İnanç Açıklaması Kutsal Kitap'ın öğretisine göre hazırlanmıştır ve Kutsal Kitap'ın üzerinde tutulamaz. İPK İnanç Açıklaması kilisemizin temel aldığı Kutsal Kitap'taki gerçekleri öğretmektedir ve bu inanç açıklaması inancımızın özeti şeklindedir. Tartışmalı durumlarda, inancımızı teyit etmek ve ruhsal doğruluğu öğretmek için bize yardımcı olur.

İbadet saatleri

Pazar Günü: 11:00-13:00

Ziyaret için:

Kilisemizin iletişim sayfasını kullanarak ziyaret etmek istediğiniz saati belirten bir email atınız.